TİCARET HUKUKU

ERK HUKUK

- Ticari işletmeler hukuku
- Ticari şirketler hukuku
- Kıymetli evrak hukuku
- Bankacılık kanundan kaynaklı uyuşmazlıklar
- Kooperatifler hukuku
- Sigorta Hukuku