Tazminat Hukuku

ERK HUKUK

- Cismani zarar tazminatları
- Maddi ve manevi zarar tazminatları
- Sigorta hukukundan kaynaklı tazminatlar
Tazminat Hukuku, kişilerin devlet veya tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir fiil sonucunda uğradıkları zararın giderilmesini kapsayan bir hukuk dalıdır.