Kişiler Hukuku

ERK HUKUK

- Vakıf ve dernekler hukuku
- Gerçek ve diğer tüzel kişiler hukuku
Kişiler Hukuku, Medeni Kanun'un birinci kitabında düzenlenmiştir. Kişi haklarıyla ilgilidir. Kişi, gerçek kişi ve tüzel kişi olarak ikiye ayrılır.