İDARE HUKUKU

ERK HUKUK

- İdari işlemlerin iptali davaları,
- İdari eylem veya işlemlerden kaynaklı tam yargı ve tazminat davaları,
- İmar hukuku
- Vergi hukukundan kaynaklı iptal ve tam yargı davaları
 
İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.