Gayrimenkul Hukuku

ERK HUKUK

- Tapulu ve tapusuz gayrimenkul mülkiyeti devri, tescili, tescil iptali üst hakkı
- Gayrimenkul satış vaadi
- Gayrimenkul kiralarına dair sözleşmeler ve uyuşmazlıkların çözümü
- İnşaat hukuku
- Ortaklığın giderilmesi
- Kat karşılığı gayrimenkul satışı vaadi
- Kamulaştırma yoluyla veya kamulaştırmasız el atma yoluyla kamuya geçen taşınmazlara dair uyuşmalıklar
- Yabancıların gayrimenkul iktisabı