Borçlar Kanunu Kapsamındaki Sözleşmeler Hukuku

ERK HUKUK

- Menkul ve gayrimenkul kiralamalarına dair sözleşmeler
- İnançlı işlem sözleşmeleri
- Leasing ve Franchazing sözleşmeleri
- Alacağı veya borcun devri sözleşmeleri
- Adi ortaklığın kurulması, ortaklık sözleşmesinin hazırlanması ve ortaklığın tasfiyesi
- Sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde akdi mümkün her nevi tipik ve a-tipik sözleşmelerin hazırlanması ve denetimi
- Sözleşmeden kaynaklı sorumluluklar, Sözleşme dışı sorumluluklar, Menfi ve Müspet zararların tespiti ve tazmini
- Menfi veya Müspet tespit davaları